• Leliestraat 1A Hattem
  • verkoop@brinktechniek.nl
  • 038 - 447 57 50
  • Leliestraat 1A Hattem
  • verkoop@brinktechniek.nl
  • 038 - 447 57 50

Leybold Smart Grid systemen

Productnr.: 350.LD.389523

Beschrijving

Leyboldbegrijpt dat voor het effectief onderwijzen van complexe smart grid-concepten meer nodig is dan alleen studieboeken en lezingen. Ons systeem stelt stagiairs en studenten in staat diepgaande inzichten te verwerven in realistische smart grid-scenario's door middel van actiegericht leren. Je leert handelen op basis van echte meetgegevens en fouten vermijden, terwijl je op creatieve wijze verschillende oplossingsbenaderingen test en je eigen strategieën ontwikkelt in realistische scenario's. Deze praktijkgerichte aanpak wordt versterkt door de koppeling van theorie en praktijk: de theoretische inhoud wordt uitgediept door experimenten met interactieve, digitale instructies. Op deze manier krijgen stagiairs en studenten een diepgaand inzicht in slimme netwerksystemen dat verder gaat dan pure specialistische kennis en hen voorbereidt op echte professionele uitdagingen.
Slimme rasterelementen


Energieverbruik, energieproductie, energietransmissie en energieopslag
Elk onderdeel van een smart grid – van energieproductie tot transmissie en opslag tot consumptie – komt aan bod in ons modulaire smart grid-trainingssysteem. Op het gebied van energieverbruik leren stagiaires en studenten complexe consumentenbelastingen, zoals huishoudens of steden, te simuleren met behulp van robuuste ohmse, inductieve en capacitieve belastingen om belastingsituaties te creëren die in de loop van de tijd veranderen. De energieproductie wordt zowel conventioneel als met hernieuwbare energie getraind met het LD Smart Grid, waardoor een holistisch begrip van duurzame energieconcepten wordt bevorderd. Ook energietransmissie en -opslag krijgen praktische training, waarbij stagiairs en studenten leren hoe ze overbelasting kunnen voorkomen en kunnen reageren op netverstoringen. Je leert hoe je opslagtechnologieën kunt gebruiken om overtollige energie efficiënt op te slaan en deze indien nodig terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Deze training zorgt voor een diepgaand inzicht in slim netwerkbeheer.
Het Smart Grid-trainingssysteem toont het scenario van een stroomstoring in een ziekenhuis op een monitor. Een leerling wijst met één hand naar de generator en met de andere hand naar het scherm.
Scherm van het Smart Grid-trainingssysteem toont de individuele monitoring- en besturingselementen in het scenario. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CASSY Scada-software.


Didactisch voorbereide CASSY SCADA
voor slimme monitoring en controle
De CASSY SCADA combineert alle essentiële datastromen van energieproducenten en consumenten uit het netwerk voor slimme monitoring en controle. Alle statusinformatie en laadstromen worden realtime weergegeven en verwerkt. Hierdoor kunnen leerlingen een diepgaand inzicht ontwikkelen in de dynamiek van een slim netwerk.
De software, die gebaseerd is op de LabView ontwikkelomgeving die wereldwijd in laboratoria wordt gebruikt, kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het dient niet alleen om een ​​verscheidenheid aan parameters te monitoren, maar maakt ook de actieve controle van smart grid-scenario's mogelijk. Dit geeft stagiairs en studenten de mogelijkheid om direct in te grijpen in de complexe processen van energiedistributie en -controle.


Flexibiliteit en uitbreidbaarheid

Ons modulaire trainingssysteem is ontworpen om mee te groeien met uw vereisten. Beginnend bij de basis kan het Smart Grid-systeem op elk moment worden uitgebreid en kunnen de stagiairs en studenten zich wijden aan diepere en complexere onderwerpen. Deze flexibiliteit garandeert de relevantie op de lange termijn en de voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van de leerlingen. Het CASSY SCADA-systeem kan ook onafhankelijk worden geconfigureerd en uitgebreid. Dit maakt het mogelijk om nieuwe experimenten en scenario's te creëren of zelfs uw eigen hardware in het systeem te integreren.
In een smart grid-systeem kunnen verschillende verbruiksprofielen worden gebruikt voor de verschillende verbruikers.
Het Smart Grid-trainingssysteem toont het scenario van een stroomstoring in een ziekenhuis op een monitor. Een leerling wijst met de ene hand naar de generator en met de andere hand naar het scherm.
Voorbeeldscenario: Stroomstoring in het ziekenhuis
Een stroomstoring in een ziekenhuis is een kritieke gebeurtenis die efficiënte en gestructureerde actie vereist. In ons trainingsscenario ervaren stagiaires en studenten de uitdagingen en oplossingen voor een dergelijk incident. Je leert hoe je een black-out snel herkent en de nodige maatregelen neemt. Er wordt getraind in het beheer van de noodstroomvoorziening vanuit een dieselgenerator bij wisselende belastingseisen, evenals het veilig opnieuw aansluiten van het ziekenhuis op het openbare elektriciteitsnet. Verdere leerdoelen zijn onder meer het uitschakelen van de generator, het zorgen voor een stabiele netwerkwerking en de parameters