• Leliestraat 1A Hattem
 • verkoop@brinktechniek.nl
 • 038 - 447 57 50
 • Leliestraat 1A Hattem
 • verkoop@brinktechniek.nl
 • 038 - 447 57 50

Solar Hydrogen Trainer

Productnr.: 350.Helio.Solhy

Beschrijving

De Solar Hydrogen Trainer is een 400 Wp off-grid fotovoltaïsch systeem dat gekoppeld is aan een elektrolyser. Het systeem zet schone zonne-energie om in waterstofgas en kan worden geïntegreerd met de Fuel Cell Trainer of het Nexa® Training System om een ​​microlaboratorium te vormen. Dit systeem maakt een volledig evenwichtige productie van zonne-waterstof mogelijk.


In de bijgeleverde software worden prestatie- en productiegegevens van de fotovoltaïsche modules, vermogenselektronica, batterij en elektrolyser weergegeven en kunnen worden vastgelegd voor verdere analyse. De energiestromen tussen de afzonderlijke componenten worden duidelijk gevisualiseerd, waardoor studenten een dieper inzicht krijgen in het energiebeheer. Met mobiele zonnepanelen, voorzien van een instelbare hoek en optionele zonnesensoren, kunnen studenten uitgebreide experimenten uitvoeren over de opwekking van zonne-energie. Dit biedt een praktische leerervaring en stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van duurzame energie. 1. Fundamenten van zonnefotovoltaïsche energieopwekking
 2. Functioneel principe van een off-grid zonne-energiesysteem
 3. Efficiëntieanalyse van zonne-waterstofproductie
 4. Dimensionering van een zonne-waterstofsysteem
 5. Focus op training voor stroom naar gas


 1. Optimale uitlijning van zonnemodule
 2. Bepaling van de efficiëntie van de elektrolyser
 3. Gedrag van zonnemodules


Software

De software wordt gebruikt om gegevens te visualiseren en het systeem te besturen. Metingen op systeem- en componentniveau worden weergegeven en kunnen eenvoudig worden opgehaald en geëxporteerd voor verdere verwerking. Ook kunnen de limietwaarden voor de batterijregeling worden gedefinieerd. Efficiëntieanalyse Balancering van totale systeemprestaties Efficiëntieketen van het systeem (Sankey-diagram) Systeemoverzicht Stroomdiagramweergave Spannings- en stroomweergave voor individuele componenten Tijdcurve Grafische visualisatie van de metingen Vrij configureerbare metingen