Bij Het Baken - Stad College in Almere was de afdeling PIE aan een opfrisbeurt toe. In samenspraak met de docenten en het management hebben we een plan gemaakt voor een gefaseerde vernieuwing van de afdeling. Het eerste, vooral elektro-gerichte deel is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.

Het Baken - Stadcollege Almere